Türkçe

“Dijital eğitimin öğretim tasarımına ilişkin ileri düzey eğitimin geliştirilmesi yoluyla mevcut ve gelecekteki öğretmenlerin dijitalleşme yeterliliklerinin iyileştirilmesi”


Genel bilgi
KA220-HED – Yükseköğretimde işbirliği ortaklıkları
Başlangıç: 01/11/2023
Bitiş: 30/04/2026
Süre: 30 ay

Öğretmenlerin %72’si dijital ortamda dersi tasarlama ve değerlendirme konusunda zorluk yaşıyor.
Öğretmenlerin %80’inden fazlası bu konuda ne eğitim materyali ne de uzman desteği olarak makul bir destek bulamıyor. Teknolojiyi sınıfa entegre etmek için ayrılan önemli kaynaklara rağmen birçok öğretmen, dijitalleşmenin getirebileceği aksaklıklarla mücadele ediyor, işleri olumsuz etkileniyor veya teknolojileri etkili bir şekilde kullanamıyor. Bazı öğretmenler, hazırbulunuşluk eksikliği nedeniyle hala yeni teknolojilerin tanıtılmasını gelecekteki öğretim engeli olarak algılıyor.
Yeni öğretmenleri ve geleceğin öğretmenlerini, pedagojik tasarım teorisine ilişkin çağdaş bilgi edinme ve harmanlanmış ve tamamen çevrimiçi öğrenme ve öğretme biçimlerine uyarlanabilir, kişiselleştirilmiş ve bağlamsallaştırılmış öğrenmeyi tasarlamak için dijital teknolojileri kullanmaya yönelik beceri ve yeterlilikler geliştirmede desteklemeyi amaçlıyoruz.
Onlara dijital eğitim öğretim tasarımını uygulama konusunda eğitim fırsatları (2 dönem süren) sunacağız.
Dijital öğrenme kursunun öğretim tasarımı:

 • teknoloji açısından zengin bir ortamda, harmanlanmış ve tamamen çevrimiçi bir formatta gerçekleşen, hızla gelişen çok disiplinli öğrenme alanı;
 • yazdıkları derslerin ve geliştirmelerin tasarımını bireysel ve mesleki hedef ve ilgi alanlarına göre özelleştirme fırsatları;
 • teknolojinin ilgili kullanımına vurgu yaparak e-öğrenme için teorik olarak bilgilendirilmiş öğretimsel pedagojik tasarım;
 • öğretmenlerin analitik becerilerini, teorik uygulamalı bu alandaki problemlere karşı eleştirel konumlarını geliştirmek, karmaşık problemleri çözme, eleştirel ve bağımsız düşünme yeteneklerini geliştirme frısatları sağlar.

Odak noktaları:
Öğrenme süreci daha fazla zaman ve kaynak açısından verimli hale gelir.
Öğretmenler öğrenmeyi, özel ihtiyaçları olanlar (öğrenme güçlüğü, engellilik) de dahil olmak üzere bireysel öğrencilerin ihtiyaçlarına göre daha iyi kişiselleştirirler.
Gelecekte de yeni teknolojilere uyum sağlamaya devam etmemizi sağlayacak bir zihniyet oluşturulur.
Teknolojilerin genel, kapsayıcı ve konuya özgü yönlerinin birleşip tamamen kapsayıcı bir eğitim uygulamasında işlevsel hale getirilmesini sağlayacak şekilde tasarlanır..
Dijital öğrenmede kapsayıcı öğretim tasarımının kullanılması, özellikle okullara erişim veya okula gitme konusunda fiziksel engelleri olan öğrenciler için mevcut olan öğrenme yolu seçeneklerini artırabilir.
Avrupa katma değeri:

 • dijital yeteneklerin desteklenmesi de dahil olmak üzere dijital hazırlığın, esnekliğin ve kapasitenin geliştirilmesi yoluyla dijital dönüşüm;
 • öğrencilerin öğrenme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan etkili iletişim;
 • her tasarımın ardındaki hikaye ile net içerik ve mesajlar oluşturmak;
 • öğrencilerinize doğru mesajı iletmek;
 • bilgi alıcısından içerik katkıcısına kadar tüm öğrenenlerin davranışlarını değiştirmek ;
 • öğrencilere harekete geçmeleri ve beklenenden daha fazlasını başarmaları konusunda ilham vermek;
 • öğrencileri daha fazla bilgi edinme konusunda motive etmeye yardımcı olmak.

BEKLENEN SONUÇLAR

R1: Özel ihtiyaçları olan öğrencilerin de tam katılımını sağlamak için Evrensel öğrenme tasarımı ilkelerini uygulayarak dijital öğrenmenin Öğretim tasarımına ilişkin müfredat ve eğitim kursu
R2: Yaratıcı düşünme ve katılımın temeli olarak dijital öğrenme tasarımı ve eğitim teknolojisinin kullanımı konusunda öğretmenler için 2 dönemlik ileri seviye eğitim kursu
R3: Ülkelerdeki öğretmenlerin uygulamaları BG, ES, PT ve TR.
R4: Öğretmen portalı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Ancak ifade edilen görüşler ve fikirler yalnızca yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği veya Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansının (EACEA) görüşlerini yansıtması gerekmez. Bunlardan ne Avrupa Birliği ne de EACEA sorumlu tutulamaz.